Mobila paviljonger

Baracker hette det förut men nu talar vi istället om paviljonger. Mobila paviljonger kan hyras till relativt billig penning på flera platser i landet. Förslagsvis använder vi dessa på byggarbetsplatser eller tillfällen då exempelvis en skola saknar utrymme för eleverna att studera. Många ställer sig fortfarande tveksamma till om man kan ta in en ”barack”. Detta menar jag är en förlegad inställning och detta bör rimligen komma att ändras framöver. Ordet ”barack” har en lite negativ klang och att branschen nu istället använder begreppen ”tillfälliga paviljonger” eller ”mobila paviljonger” kan vara receptet på en ny våg i samhället. Alla företag bör ta sig en funderare på huruvida man har nytta av en mobil paviljong. I många fall är man kanske inte ens medveten om paviljonger som ett alternativ. Jag minns att på min egna skola där jag växte upp fanns problem med mögel i våra skollokaler. Detta avhjälptes då med baracker (som det kallades då). Kvaliteten på dessa är ingenting mot vad man kan få idag men bara det faktum att skolledningen tog detta beslut att lyfta in paviljonger för att lösa ett akut problem (hälsoproblem) visar styrkan i att använda denna tjänst.