Traverser

När det talas om industrilokaler eller fabriker kan travers vara ett ord som hörs relativt ofta. Det svåra är att…

Read more

Mobila paviljonger

Baracker hette det förut men nu talar vi istället om paviljonger. Mobila paviljonger kan hyras till relativt billig penning på…

Read more

Vad används stål till?

Stål är ett viktigt material som har möjliggjort att många samhällen blomstrat. Materialet har många egenskaper och på så sätt…

Read more