Traverser

När det talas om industrilokaler eller fabriker kan travers vara ett ord som hörs relativt ofta. Det svåra är att gissa vad ordet betyder, speciellt om man inte jobbar inom en fabrik som använder sig av traverser. Dessutom är det inte ovanligt att folk använder sig av ett annat ord när de beskriver maskinen. Det kan innebära att man har hört talas om den tidigare men under ett annat namn. Kort förklarat är en traverser en typ av maskin som kan göra det lättare att flytta på olika produkter. Det är alltså en typ av lyft-/flyttmaskin som består av en kran samt en räls i taket. Den är mycket lättstyrd samt ett bra alternativ när man behöver flytta och lyfta tyngre produkter eller material.

Hur fungerar det?
En travers går att beskriva som en takmontering med en kran, det ser ut som en slags räls som sitter fast i taket, vilket är vad som gör det möjligt att flytta på maskinen till det område man behöver den. En travers rör sig alltså på rälsen, vilket kan innebära ett helt rum eller endast en del av rummet. Det beror helt enkelt på var rälsen sitter och kranen förflyttar sig efter vad personen som styr bestämmer. Hen har alltså full kontroll över var kranen gör sig.
Styrningen sker vanligtvis via radiostyrning. En person håller då i en typ av fjärrkontroll som liknar en bils växelspak. Den består alltså av en spak plus ett antal knappar. En av knapparna är ofta en nödbroms som gör det lätt att stoppa maskinen på ett snabbt sätt. Det gör det lättare att undvika eventuella olyckor. Det finns även ett annat styralternativ som är relativt vanligt, det är genom en fast enhet. Denna enhet består av en förarhytt där personen som styr befinner sig. Den är dessutom placerad högt upp för att göra det lättare för personen att se ordentligt.

Hur de kan användas
Det finns flera olika typer av traverser att välja mellan som fungerar olika beroende på hur stort utrymmet är. De kommer dessutom med olika tillbehör. Men oavsett vilken storlek man väljer används de på ett liknande sätt. Det vanligaste användningsområdet är i lokaler där man vill kunna utnyttja utrymmet i lokalen på bästa sätt. Maskinen gör det lättare att flytta och placera produkter på varandra. Istället för att behöva köra med en truck eller liknande lyfter man istället produkten och den förs via rälsen i taket till platsen man önskar.